De mensen van

Groen-Gangmaker Boechout-Vremde

Wij zijn gangmakers. Doeners en fixers die niet klagen aan de zijlijn. We willen inspireren met onze lokale engagementen in raden en besturen. Samen met de buren de handen uit de mouwen steken. Want een dorp in beweging gaat erop vooruit.

Kris Swaegers

Kris is deze legislatuur onze schepen van Ruimtelijke Ordening, Wonen, Milieu, Klimaat, Energie en Duurzaamheid. Zij is voormalig voorzitter van Groen-Gangmaker, gemeenteraadslid en lid van de mobiliteitsraad en de GECORO.

Joost Derkinderen

Joost is deze legislatuur ons gemeenteraadslid. Deze brok authentiek engagement was voorheen voorzitter van de milieuraad, hij is actief bij 't Waait in 't Park, hij is vrijwilliger bij repair cafés en betrokken bij Samentuin Wijveld.

Els Heremans

Els stond in 2000 voor het eerst op de lijst van Groen-Gangmaker. Ze is gewezen gemeenteraadslid. Vandaag is ze lid in het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Danny Grillet

Danny Grillet volgde eind 2018 Kris Swaegers op als voorzitter van Groen-Gangmaker. Hij is tevens voorzitter van de mobiliteitsraad.

Greet Claessens

Greet Claessens is oud-schepen en gewezen OCMW-voorzitster. Vandaag is ze verantwoordelijke huiswerkbegeleiding.

Michiel Rutges

Michiel Rutges is onze websiteverantwoordelijke.