Groen in Gangmaker Boechout-Vremde, dat voelt goed

Sluit je aan bij de doeners van Gangmaker Boechout-Vremde. We brengen je op de hoogte van het belangrijkste nieuws en nodigen je uit voor onze activiteiten.

SpotlightPetitie

Petitie Red Lijn 51

Op voorstel van De Lijn dreigt buslijn 51 te verdwijnen.

Dat ligt nog niet vast. Maar de wens ligt wel op tafe...

Ik teken de petitie →

De mensen van

Groen-Gangmaker Boechout-Vremde

Danny Grillet

Danny Grillet volgde eind 2018 Kris Swaegers op als voorzitter van Groen-Gangmaker. Hij is tevens voorzitter van de mobiliteitsraad.

Greet Claessens

Greet Claessens is oud-schepen en gewezen OCMW-voorzitster. Vandaag is ze verantwoordelijke huiswerkbegeleiding.

Michiel Rutges

Michiel Rutges is onze websiteverantwoordelijke.