Greet Claessens

Oud-schepen en oud OCMW-voorzitster, verantwoordelijke huiswerkbegeleiding