Kris Swaegers

Kris is deze legislatuur onze schepen van Ruimtelijke Ordening, Wonen, Milieu, Klimaat, Energie en Duurzaamheid. Zij is voormalig voorzitter van Groen-Gangmaker, gemeenteraadslid en lid van de mobiliteitsraad en de GECORO.