Kris Swaegers
Kris Swaegers

Kris Swaegers

Kris Swaegers

Kris Swaegers

Kris Swaegers

Kris is deze legislatuur onze schepen van Ruimtelijke Ordening, Wonen, Milieu, Klimaat, Energie en Duurzaamheid.

Zij is voormalig voorzitter van Groen-Gangmaker, gemeenteraadslid en lid van de mobiliteitsraad en de GECORO.