Kris Swaegers

Onze voorzitter, gemeenteraadslid sinds 2013 en gepassioneerd lid van de mobiliteitsraad en de gemeentelijke raad voor ruimtelijke ordening.