Kris Swaegers

Onze schepen van Ruimtelijke Ordening, Wonen, Milieu, Klimaat, Energie en Water Voormalig voorzitter, gemeenteraadslid, lid van de mobiliteitsraad en de gemeentelijke raad voor ruimtelijke ordening