Kris Swaegers

04 September 2018

Kris Swaegers

Plaats 2

Voorzitter, gemeenteraadslid sinds 2013 en gepassioneerd lid van de mobiliteitsraad en de gemeentelijke raad voor ruimtelijke ordening.

“Verkeer en mobiliteit staan bovenop mijn agenda. Vanuit de ouderraad organiseerde ik destijds een verkeersgroep rond jonge, zwakke weggebruikers. Die bekommernis drijft me al meer dan tien jaar in de Mobiliteitsraad (MORA). 

Ik ben beeldend therapeute in een crisisopvang voor mensen met psychische problemen. Die (soms zware) job vergeet ik als ik thuiskom. Ik ben mama van 3 jongvolwassenen en vrouw van Rik, theatertechnieker bij Laika.

Méér dorp betekent voor mij méér samenhorigheidsgevoel. Als we elkaar beter kennen, ons meer betrokken en verbonden voelen, dan gaan we ook beter voor elkaar zorgen. Niet alleen op menselijk vlak, maar ook voor de plek waar we samenleven. Méér dorp kan een gedeelde droom zijn, waar we samen plannen smeden, waar we ons verantwoordelijk voor voelen en allemaal ons best voor doen. Ik geloof erin dat het anders kan en vooral ook beter."