Janne Van Woensel Kooy

04 September 2018

Janne Van  Woensel Kooy

Plaats 12

Álle jongeren mee!

Meer dan 8% van de kinderen leeft hier in armoede.

Elke jongere heeft recht om deel te nemen aan sport- en jeugdactiviteiten.

Steunen hen die dit niet kunnen. Met Groen-Gangmaker zijn álle jongeren mee!