Uitbreiding Luchthaven Deurne

09 November 2015

~Een luchthaven om de hoek? De luchthaven van Deurne breidt volop uit. In 2015 kwamen er al heel wat nieuwe bestemmingen bij en in de komende jaren wil men groeien naar 650.000 passagiers per jaar of een 60-tal vluchten per dag. Is het echt nodig dat je in het dichtbevolkte Vlaanderen in een straalvan 100 km de keuze hebt uit vijfluchthavens om op citytrip te vertrekken?. Bij het gemeentebestuur zijn er sinds mei 2015 meer dan 800 klachten binnen-gelopen. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er maar 80. De klachten, vooral uit de Mussenhoevewijk, de Vogeltjeswijk, Vremde-dorp en de Witte Wijk, gaan over lawaaihinder en vluchten na 23 uur, vooral op zaterdag en zondag. Nu de exploitatie van de luchthaven in handen is van het Franse bedrijf EGIS, vallen de klachten niet meer onder de bevoegdheid van de Vlaamse overheid. EGIS moét ze niet behandelen. De uitbater belooft weliswaar een nieuw klachtensysteem, maar daar is nog niets van in huis gekomen.

Groen vindt van niet

Groen-Gangmaker raadt aan toch klachten te blijven doorgeven.

De parabel van de lasten en de lusten Onze regio is met de R 11, de Antwerpse ring en de E 313 al overbelast op het vlakvan geluid en fijn stof. Een uitbreiding van de luchthaven maakt de druk op mens en omgeving alleen maar groter. Naast deze lasten, zijn er ook de kosten. Door de exploitatie in handen te geven van een privépartner, gaan de opbrengsten naar EGIS, terwijl de belastingbetaler opdraait voor de onderhoudskosten. De luchthaven is alleen rendabel als er een bedrijvenzone komt en een extra ontsluitingsweg, terwijl de R11 (Krijgsbaan) nu al oververzadigd is.

Groen is en blijft

  ? tegen investeringen in een luchthaven in   het midden van een woongebied

  ? tegen de verlenging van de startbaan

  ? tegen nachtvluchten

  ? tegen de ondertunneling van de   Krijgsbaan (kostprijs 54 miljoen euro)

  ? tegen korte vluchten waarvoor de trein  een alternatief biedt

          (uitstoot CO2   per reiziger: trein 8o g, auto 210 g,   vliegtuig 900 g)

Groen opteert voor

  ? overleg met omwonenden

  ? uitdoving luchtvaartactiviteiten

  ? meer investeringen in openbaar vervoer

  ? aanleg park- en recreatiezone

  ? tewerkstelling in innovatieve  technologiebedrijven

  ? ruimte voor nieuwe woningen

 

GROEN KRANT GROEN-GANGMAKER .GUIDO JANSSENS - WERNER WILLEM