Tramverlenging Mortsel-Boechout

28 Oktober 2009

Begin augustus werden de contracten getekend voor Brabo I, de eerste reeks tramlijnverlengingen uit het Masterplan Mobiliteit Antwerpen. Het project Brabo I omvat ondermeer de tramlijnverlenging Mortsel ? Boechout. De werken voor de tramverlenging zelf zijn gestart op 12 oktober 2009. De voorbereidingswerken waren reeds geruime tijd bezig. De werken zullen in totaal drie jaar in beslag nemen. De tramlijnverlenging Mortsel-Boechout bestaat uit het doortrekken van tram 7 vanaf het Gemeenteplein over de Statielei, de Liersesteenweg en de Provinciesteenweg tot aan Capenberg in Boechout. Samen met het aanleggen van de tram- en busbaan, gebeurt er in de straten een volledige herinrichting van gevel tot gevel. Er wordt werk gemaakt van brede voet- en fietspaden, voldoende parkeerplaatsen, nieuwe riolering en een nieuwe rijweg.?Fase I van de werken

Er wordt in verschillende fasen gewerkt. De eerste fase is gestart op 12 oktober en speelt zich grotendeels af op grondgebied Boechout aan de Provinciesteenweg/Liersesteenweg tussen Nieuwelei en Borsbeeksesteenweg. Eerst zal de zuidzijde van de straat worden aangepakt. In deze fase wordt ook de vrije tram-busbaan aangelegd. Het verkeer wordt in beide richtingen op de noordzijde van de straat geplaatst. Voor fietsers wordt er aan de noordzijde een dubbelrichtingsfietspad van 2 m breed voorzien. De Nieuwelei wordt afgesloten en omgeleid naar de Kaphaanlei. De Oude Steenweg wordt afgesloten en eveneens omgeleid naar de Kaphaanlei. Over het hele traject van de werken wordt een duidelijke signalisatie voor auto's en fietsers aangebracht. ??Wanneer de zuidzijde van de straat is afgewerkt, wordt het verkeer op de nieuw aangelegde baan aan de zuidzijde geplaatst. Dat geeft de aannemer de mogelijkheid om de noordzijde van de straat aan te pakken. Deze eerste fase duurt 10 maanden.?

Algemene faseringsprincipes voor de uitvoering van de tramlijverlenging

In samenspraak met het stadsbestuur van Mortsel, werkte de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel en het aannemersconsortium enkele belangrijke principes uit om de hinder tijdens de werken tot een minimum te beperken.Gedurende de werkzaamheden blijft steeds 1 rijvak in beide richtingen open.Het voetgangers ? en fietsverkeer op de werf moet steeds veilig kunnen verlopen.Hoogteverschillen bij in ? en uitritten worden zoveel mogelijk uitgevlakt.De hinder bij de aanleg van riolering zal men zoveel mogelijk trachten te beperken.Men zorgt voor een correcte signalisatie en bewegwijzering.De werfzone wordt minimaal 1 x per week opgeruimd.Informatie tijdens de werken

Tijdens de duur van de werken, stelt BAM een werfcommunicator aan, die je tijdens de werken verder zal informeren en je vragen naar de juiste personen zal kanaliseren. Als je hinder ondervindt van de werken of je hebt een specifieke vraag over de werken, kan je de werfcommunicator bereiken op het e-mailadres [email protected].?Je kan verder terecht aan een infopunt op de werf, je kan bellen naar de Vlaamse infolijn nummer 1700 en op de website www.antwerken.be. ?Een presentatie over het tramproject Brabo I kan je onderaan deze pagina downloaden.

Bron: Boechout.be