Ons verhaal

Als politici haat en angst aanwakkeren, kiezen wij voor optimisme. Wij verbinden in plaats van te verdelen. Als gangmakers gaan we voor een warm dorp waarin iederéén mee is. We zetten in op transparant beleid van onderuit. En maken ruimte voor ontmoeting in een verkeersveilige en groene gemeente. Het kan anders: menselijker, eerlijker en gezonder.

Wat wil Groen-Gangmaker waarmaken?

1. Iedereen mee in een zorgdorp. Menselijker Boechout-Vremde

We wonen in een sociaal dorp en dat gaan we zo houden. Een plek waar oude Boechoutenaren zich thuis voelen - zeker de senioren onder ons - en waar ook nieuwe Boechoutenaren zich graag nestelen. Een buur(t)gerichte gemeente heeft nood aan aantrekkelijke en betaalbare woningen, met leefbare pleinen en parken om elkaar te ontmoeten. Door te vergroenen én verdichten bieden we jong en oud, arm en rijk kansen op betaalbaar wonen in het mooiste dorp van de Zuidrand. En verlichten we de druk op de ruimte.
We blijven wijkwerk en verenigingen ondersteunen om het dorpsgevoel te vergroten. In een dorp geeft elkaar kennen zekerheid. Als gastvrije gemeente zorgen we dat iederéén mee is met het rijke aanbod aan cultuur en sport.

2. Transparant en van onderop. Eerlijker Boechout-Vremde

Ons dorp bruist van de goede ideeën. Wij ondersteunen lokale, open en sociale initiatieven uit wijk en veld om de koppen bij elkaar te steken. Waarom moeilijk doen als het samen kan? Als gangmakers geloven wij immers in democratie van onderop. Wij kiezen voor transparant bestuur en rechttoe rechtaan communicatie om iedereen mee te krijgen. Groen-Gangmaker staat voor eerlijk beleid, vóór en mét bewoners. Wij zeggen wat we doen. En we doen wat we zeggen.
Als groene pioniers zetten we de nieuwe deeleconomie bovenaan de agenda. Samenhuizen, autodelen, materialen delen en fietspoolen: voor ons is delen het nieuwe hebben. Zo verlichten we de druk op de ruimte in ons dorp, en op het klimaat in onze wereld.

3. Een verkeersveilig en groen dorp. Gezonder Boechout-Vremde

We effenen het pad voor trage en kwetsbare weggebruikers. Als gezinsvriendelijk fietsdorp stemmen we ál onze verkeersinfrastructuur af op kinderen en ouderen. Sluipverkeer hoort niet in onze wijken maar leiden we over goede, maar veiligere verbindingswegen met 100% conflictvrije kruispunten. We stimuleren trage en gezonde verplaatsingen naar lokale winkels met fietsstraten en zone 30 in de bebouwde kom. Zo maken we meer ruimte voor ontmoeting op leefbare pleinen en groene parken. Dit dorp vraagt om mobiliteit op mensenmaat.