Onderhoud rijweg en aanleg riolering in de Groenstraat

04 Juli 2009

Het gemeentebestuur plant werken in de Groenstraat, vanaf het kruispunt met de Leeuwerikstraat tot aan de Vremdesesteenweg. De rijweg wordt er

hersteld, er wordt riolering aangelegd en het kruispunt met de Leeuwerikstraat wordt aangepakt. De werken zullen starten rond 3 augustus 2009 en duren ongeveer 3,5 maand (70 werkdagen).

AWW
zal rioleringswerken uitvoeren met o.a. werken aan grachten en het
maken van huisaansluitingen. Verder komt er nieuwe asfalt op de rijweg
in de Groenstraat tussen de Leeuwerikstraat en de Vremdesesteenweg. De
rijweg wordt er drie meter breed met aan beide kanten een halve meter
kantstrook met boordstenen. Het kruispunt met de Leeuwerikstraat wordt
heraangelegd met een verhoogde inrichting.

De werken zullen
worden uitgevoerd in twee fasen. Eerst wordt het kruispunt met de
Leeuwerikstraat aangepakt. Daarna komt de rest van de straat vanaf het
kruispunt tot aan de Vremdesesteenweg aan bod.

Bron: Boechout.be