Groen! vreest aanzuigeffect verbindingsweg

04 November 2011

BOECHOUT - Groen! Boechout is gekant tegen een verbindingsweg tussen de N10 en de R11. En als die er toch moet komen, dan leggen de groenen hun eisen op tafel. Groen! Boechout hield een infomoment waar het Masterplan 2020 ter sprake kwam en de impact ervan op de mobiliteit in de Antwerpse zuidrand. Zo stelt de Vlaamse regering een verbindingsweg tussen de R11 (Krijgsbaan) en N10 (Provinciesteenweg) voorop, met de bedoeling de doortochten door Borsbeek en Mortsel te ontlasten. Volgens het eerste tracé zou de verbindingsweg aan de Oude Baan aanvatten, om dan achter Capenberg door te steken richting Krijgsbaan. Daar zou de weg uitkomen ter hoogte van de geplande ondertunneling van de landingsbaan in Deurne.'Het is de Vlaamse regering vooral te doen om de ondertunneling en de daarmee gepaard gaande verlenging van de landingsbaan', zegt schepen Greet Claessens (Groen!). Haar partij is gekant tegen de verbindingsweg, maar houdt er wel degelijk rekening mee. Op de infoavond maakte haar partijgenoot Herman Van Brempt duidelijk dat de weg - als die er toch moet komen - beter achter het waterzuiveringsstation Koude Beek begint en ingesleufd moet worden. Op die manier wil men bekomen dat de 

groene vinger tussen Boechout en Borsbeek onaangetast blijft. Indien de weg ter hoogte van de Oude Baan zou aanvangen, dreigt een verkeersopstopping vanaf de Provinciesteenweg. Bovendien dwarst het verkeer dat gebruik wil maken van de verbindingsweg het tramverkeer. 

Greet Claessens betreurt dat het aanzuigeffect vanuit Lier nooit is onderzocht. De verbindingsweg R11-N10 wordt als het ware een nieuwe oprit tussen Mortsel en Borsbeek naar de R11, die zal functioneren als een bijkomende ring rond Antwerpen richting E313/E34. 'De problematiek wordt voor een stuk verschoven naar Boechout en Borsbeek. Meer beton lost niets op: staat men er niet bij stil waarom we fietsroutes aanleggen en het openbaar vervoer verbeteren? Dat men eerst het effect van de nieuw aangelegde tramlijn nagaat, alvorens zo'n beslissing te nemen. Zo worden de problemen rond mobiliteit niet opgelost', luidt haar conclusie. 

 

Bron: Het Nieuwsblad.be