Groen licht van provincie voor RUP Bulka

04 Juli 2009

Het provinciebestuur (de Bestendige Deputatie) geeft het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Bulka groen licht. Op het domein Bulka, de vroegere militaire basis aan

de Vremdesesteenweg, komt sportinfrastructuur en een polyvalente ruimte voor jeugd en socioculturele verenigingen.

RUP
Bulka werd goedgekeurd door de Bestendige Deputatie (dagelijks bestuur
van de provincie) op 4 juni 2009 en krijgt bindende kracht 10 dagen na
publicatie in het staatsblad. De publicatie in het Staatsblad wordt
verwacht rond 30 juli 2009.

Tegelijk lopen er nog twee procedures verder:

1. De voetweg nr. 31 (Sneppenbosweg) wordt gedeeltelijk afgeschaft
en verlegd. Het openbaar onderzoek hierover loopt nog tot 3 juli 2009.
Er is hiervoor een wijziging in de atlas der buurtwegen nodig die door de Bestendige Deputatie moet worden goedgekeurd. Pubilcatie in het Staatsblad is niet vereist.

2. De procedure van het onteigeningsplan voor de gronden, die nog
moeten worden verworven voor aanleg van de sportvelden, loopt nog. De
Bestendige Deputatie moet hierover nog advies geven. De Vlaamse
Regering moet daarna het onteigeningsplan goedkeuren om desnoods te
kunnen overgaan tot gerechtelijke onteigening.

Na het Sfinksfestival zal men starten met het slopen van de
bestaande loodsen, waarvoor vergunning werd verleend op 26 januari
2009. De effectieve aanleg kan pas starten nadat de twee bovenstaande
procedures afgerond zijn.

Lees hier meer over RUP Bulka en dalhoofd Molenbeekvallei en hoe het domein concreet ingevuld zullen worden.

    Bron: Boechout.be