FAQ Egelwegels

16 April 2020

FAQ Egelwegels

Nu niet weinigen onder ons wat vaker in de tuin vertoeven, zetten wij graag de egelwegel in de kijker. De egelwegel? Egels die migreren naar een aangrenzende tuin botsen vaak op hoge omheiningen. De egel, die altijd het recht heeft om zich te verplaatsen, ziet zich genoodzaakt een gevaarlijke route te nemen. Langs de straat. Daar sneuvelt de egel niet zelden en gemakkelijk te voorkomen onder de wielen van auto's. Om vrij verkeer van egels te verzekeren, volstaat het al om de omheining een beetje open te zetten. Door deze gastvrijheid kan de egel aan een toekomst bouwen zonder zichzelf in gevaar te brengen. Dat is de egelwegel. Alle informatie op de site van onze gemeente: https://www.boechout.be/node/4661 Er is ook een Facebookgroep 'Egelstraat Boechout': https://www.facebook.com/groups/572447306812350/