Enquête parkbeheersplan

28 Oktober 2009

Vul de enquêtes in over park Bisenweijke en park Heuvelhof en beslis mee over de invulling van parken in onze gemeente.De gemeente maakt een harmonisch parkbeheersplan op voor het Heuvelhof in Boechout, en het park Bisenweijke in Vremde. Een beheersplan helpt de gemeente om een park verder te ontwikkelen of juist beter in stand te houden. Dat een park veelzijdig is, ondervinden we allemaal. Elke persoon heeft zo zijn eigen reden om naar een park te trekken. Vele mensen zoeken gewoon de rust op, willen een beetje beweging of wat wandelen. Anderen gaan dan weer voor het contact met de natuur, het kijken naar verschillende planten, het luisteren naar de vogeltjes. Maar een park is ook vaak vanuit cultuurhistorisch oogpunt interessant en belangrijk.Wanneer mensen worden ondervraagd over hoe men een park ziet, dan schetst iedereen zijn ideale park anders. Er zijn zoveel ideale parken als er mensen zijn.

Het gemeentebestuur houdt graag rekening met jouw verwachtingen en wensen over deze parken.De inwoners die rondom park Bisenweijke wonen, krijgen deze maand een enquête in de bus. Je kan de enquête ook van de gemeentelijke website downloaden.Vertel ons jouw mening over het Heuvelhof, gelegen achter het gemeentehuis in de Heuvelstraat, door het invullen van het enquêteformulier in 't Forum van september of door het te downloaden via deze website.Graag willen we je vriendelijk verzoeken de ingevulde enquête terug te bezorgen aan de Milieudienst of aan de balie van de bibliotheek.

Bron: Boechout.be