Boechout weert alle bestrijdingsmiddelen met glyfosaat

05 Juni 2017

  .Het schepencollege van Boechout heeft aan haar diensten de onmiddellijke opdracht gegeven om alle bestrijdingsmiddelen met het bestanddeel glyfosaat niet meer te gebruiken.

Alle middelen met dit product worden vernietigd en vervangen door een minder schadelijk alternatief

 

Burgemeester Koen T'Sijen: "We gebruikten de bestrijdingsmiddelen met glyfosaat momenteel enkel nog op de twee kerkhoven en de dolomietpaden, maar vanaf nu zullen we ook daar alternatieve middelen gebruiken. Als gemeente hebben wij een voorbeeldfunctie en vinden wij het belangrijk om het openbaar domein op een milieuvriendelijke manier te onderhouden. Daar hoort ook de bestrijding van onkruid bij. Als openbaar bestuur kiezen we ervoor om daar geen chemische verdelgers meer voor te gebruiken. Met directe ingang zullen we daarom onze bestrijdingsmiddelen waar glyfosaat in zit, zoals onder meer Round-Up, vernietigen."

 

We gaan zelf ook op zoek naar alternatieve manieren om onkruid te vermijden of bestrijden. Mik Renders, schepen voor Milieu: "We gaan enerzijds op zoek naar pesticidevrije middelen. Daarnaast houden we bij de aanleg of heraanleg van een straat of plein rekening met een aantal ontwerpaspecten om zo ongewenste plantengroei te voorkomen of te beperken."

 

We sporen onze inwoners ook aan om zo milieuvriendelijk tewerk te gaan bij de bestrijding van onkruid. We verwijzen onder meer naar de website www.zonderisgezonder.be waar tips te vinden zijn om tuin, moestuin, terras en oprit op een milieuvriendelijke manier schoon te houden. Onze inwoners kunnen hun bestrijdingsmiddelen met glyfosaat ook gratis naar het containerpark in de gemeente brengen.

 

Meer info:

 

Koen T'Sijen, burgemeester, [email protected], 0477 27 86 62

Mik Renders, schepen voor Milieu, [email protected], 0473 20 73 97

Sofie Cuypers, dienst omgeving, [email protected], 03 460 06 38