ZONE 50 IN VERSCHILLENDE STRATEN

17 December 2009

Het college besliste op 8 december om een snelheidsbeperking tot 50 km/u in te voeren in verschillende straten in Boechout.  In Bloemenhof en de Stoofstraat wordt de snelheid beperkt tot 50 km/u. In de Bergstraat, Boshoek, Langsweg, Lauwerijkstraat, Mastenweg, Melkkuipstraat, Smederijstraat en een deel van de Vinkenstraat wordt een zone 50 ingevoerd. Het eerste deel van de Vinkenstraat, grenzend aan de Kapelleveldstraat, blijft zone 30. In de Trommelbaan wordt de snelheid beperkt tot 70 km/u.

 

Deze aanpassingen gebeuren om het snelheidsregime in grensstraten beter op elkaar af te stemmen en zo te zorgen voor meer eenvormigheid en duidelijkheid. De stad Lier is vragende partij voor een meer eenvormig snelheidsregime op wegen die aan hun grondgebied grenzen. Het is immers niet omdat een straat plots op een ander grondgebied begint te lopen, dat er ook een ander snelheidsmaximum zou moeten gelden.

 

Bovendien zijn deze straten voornamelijk landbouwwegen waar geregeld klachten zijn over onaangepaste snelheden van het verkeer. De meeste van deze wegen hebben ook slechts een beperkte ontsluitingsfunctie.