Wijziging verkeerssituatie Heuvelstraat – Den Heuvelt - Welvaartstraat

25 Augustus 2009

Er wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd: de toegelaten rijrichting is dan van Sint-Gabriëlstraat naar Lange Kroonstraat. Bovendien komt er een geleider in de bocht aan Den Heuvelt en een parkeerverbod in de Heuvelstraat, van de Baron Carolylaan tot aan huisnummer 8.??Er worden enkele wijzigingen doorgevoerd in de verkeerssituatie in delen van de Heuvelstraat, Den Heuvelt en de Welvaartstraat. Het gaat over De Heuvelstraat tussen Lange Kroonstraat en Baron Carolylaan, Den Heuvelt en de Welvaartstraat tussen Baron Carolylaan en Sint-Gabriëlstraat. Er wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd om de verkeersveiligheid van vooral de fietsers te verhogen. In deze straten wordt de toegelaten rijrichting van Sint-Gabriëlstraat naar Lange Kroonstraat. De beperking geldt enkel voor gemotoriseerde voertuigen. Fietsers en bromfietsers klasse A mogen er wel in twee richtingen blijven rijden. In de week van 24 augustus wordt hiervoor de nodige signalisatie geplaatst.

Om de verkeersveiligheid van de fietsers nog meer te verhogen, wordt er in de week van 24 augustus een geleider geplaatst in de bocht aan Den Heuvelt.

Er werd ook een parkeerverbod ingevoerd in de Heuvelstraat, van de Baron Carolylaan tot aan huisnummer 8. Zo kan de doorgang ook voor hulpdiensten gevrijwaard worden.

Op termijn worden ook de voetpaden hersteld aan de overzijde van de Baron Carolylaan, tussen de Lange Kroonstraat en de Sint-Gabriëlstraat.

Bron: boechout.be