Wees er snel bij voor trage wegen!

31 Mei 2009

Trage wegen zijn verbindingen voor niet-gemotoriseerd verkeer zoals veldwegen, voet- en kerkwegels,... Een gemeentelijke werkgroep is bezig met een

herstelproject voor de trage wegen in onze gemeente. Er vindt een inspraakvergadering hierover plaats op 24 juni om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

In nogal wat Vlaamse gemeenten zijn trage wegen (verbindingen voor
niet-gemotoriseerd verkeer zoals veldwegen, voet- en kerkwegels) een
beetje een 'vergeten' bevoegdheid. Nochtans kunnen trage wegen vele
maatschappelijke behoeftes invullen. Zo weet iedereen bijvoorbeeld dat
recreatie in eigen streek in de lift zit. Wandelen en fietsen blijven
de meest populaire recreatievormen. Maar niet alleen de recreatieve
functie is van belang: trage wegen bieden ook een veilig en aangenaam
alternatief voor bijvoorbeeld schoolgaande jeugd of voor korte
verplaatsingen naar de bakker of naar het werk. Bovendien is ook de
natuur- en erfgoedwaarde van deze wegen erg belangrijk.

Onze gemeente is overtuigd van de meerwaarde van deze trage wegen en
raakte geïnspireerd door het voorbeeld van heel wat andere gemeenten.
Daarom contacteerde Boechout de vzw Trage Wegen om samen met de
gemeentediensten, de lokale gebruikers en de betrokkenen een lokaal
herstel- en ontwikkelingsplan trage wegen op te stellen.

Sinds de nazomer van vorig jaar is een gemeentelijke werkgroep, die
bestaat uit vrijwilligers, al druk bezig geweest met de voorbereidingen
van het herstelplan trage wegen. Met een 'werkkaart' in de hand gingen
ze op pad. Alle wegen van die 'werkkaart' werden ter plaatse opgezocht,
beschreven en geïnventariseerd. Ook paden die niet toegankelijk zijn,
privaat, doodlopend,... werden onderzocht.

Dat terreinbezoek zorgde voor veel duidelijkheid: welke wegen moeten
er op de kaart staan en welke niet? Kortom: er was nog heel wat werk
aan de winkel om een goede evaluatiekaart te maken. Deze kaart is een
goede leidraad om tot concrete stappen te gaan.
Zover staan we nu?

Omdat wegen vooral gebruikt (zullen) worden door de lokale
bevolking, verenigingen, jongeren, landbouwers,? wil de werkgroep deze
mensen uitnodigen om mee te denken over de toekomst van het netwerk aan
trage wegen.

Daarom wordt op woensdag 24 juni om 19.30 uur in
de raadzaal van het gemeentehuis een inspraakavond georganiseerd waarop
alle lokale verenigingen en alle andere geïnteresseerden worden
uitgenodigd. Je zal er een uitgebreide toelichting krijgen over de
evaluatiekaart en het herstelproject.

Meer info

Ben je geïnteresseerd om mee te werken aan dit trage-wegenproject of wil je meer informatie, contacteer dan:

Koen Durieux

Dienst ruimtelijke ordening

03 460 06 42

[email protected]

Steve Laenen

Duurzaamheidsambtenaar

03 460 06 37

[email protected]

Boechout.be