Sociale koopwoningen

25 Februari 2010

In Boechout, zoals op vele plaatsen in Vlaanderen, is er een groot tekort aan betaalbare en sociale woningen. Het nieuwe decreet Grond- en Pandenbeleid wil daar wat aan doen en verplicht de gemeenten om sociale woningen te realiseren. Hierbij is er sprake van sociale huurwoningen, sociale koopwoningen en sociale kavels. Het decreet spreekt ook nog over bescheiden woningen, maar die laten we hier even buiten beschouwing. Volgens het nieuwe decreet moet Boechout 96 sociale huurwoningen realiseren tegen 2025. Dat cijfer ligt al vast. Voor de sociale woningen en sociale kavels werkte de deputatie een voorstel van verdeling uit voor de provincie Antwerpen. Voor Boechout stelde ze 32 sociale koopwoningen en 2 sociale kavels voor. Als we dat allemaal samentellen komen we aan 130 sociale woningen tegen 2025. Dat noemen we het 'sociaal objectief' dat aan Boechout is opgelegd.

koop

Over het voorstel van de deputatie moest de gemeente zich nog uitspreken. Het Lokaal Woonoverleg werd hierover om advies gevraagd.

Sociale woningen kunnen op verschillende manieren worden gerealiseerd. Eerst zijn er de projecten die de gemeente zelf plant. Daarnaast legt het nieuwe decreet Grond- en Pandenbeleid ook sociale verplichtingen op aan bepaalde grondeigenaars, verkavelaars en bouwpromotoren.

Het Lokaal Woonoverleg lijstte de lopende sociale projecten op. Wat betreft de sociale koopwoningen is er het geplande project voor 21 koopwoningen van ARRO (Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij Antwerpen) aan de Lindelei. Daarnaast verwachten wij bij de ontwikkeling van het private project Mussenhoeve nog 29 sociale koopwoningen. Als we dat samentellen kan Boechout al 50 sociale woningen realiseren en overschrijden we al ruim het voorstel van 32 sociale koopwoningen.

Het Lokaal Woonoverleg adviseerde daarom het voorgestelde 'sociaal objectief' van de deputatie van 32 sociale koopwoningen te verhogen tot 50. Het Lokaal Woonoverleg vroeg ook met aandrang om dat cijfer na een aantal jaren te mogen evalueren en het indien nodig verder te verhogen. We verwachten immers dat er in Boechout naast de al genoemde projecten nog nieuwe projecten voor sociale huurwoningen komen.

De gemeente volgt de zienswijze van het Lokaal Woonoverleg en neemt het advies over.

Ze zal er bij de bestendige deputatie van de provincie op aandringen het aantal subsidieerbare woningen op te trekken tot minstens 50.

Wat als het 'sociaal objectief' uit het decreet Grond en Pandenbeleid bereikt is?

Als dat wordt bekend gemaakt met een gemeentelijk bericht, kan de gemeente met een gemeentelijk reglement een eigen normering vastleggen. Verkavelaars en bouwpromotoren in Boechout moeten zich daar dan naar richten.