Schoolgaande fietsers krijgen nieuwe Boechoutselei

12 April 2010

De heraanleg van de Boechoutselei is eindelijk van start gegaan. De vele scholieren die naar het Sint- Gabriëlcollege fietsen; kunnen tijdens de werkzaamheden blijven gebruikmaken van de weg. De smalle, kaarsrechte verbindingsweg wacht al jaren op een heraanleg. Doordat de weg pal op de grens tussen Mortsel en Hove ligt en deels ook tot het grondgebied van Boechout behoort, zijn bij het project wel drie gemeenten betrokken."Mede daardoor sleept dit dossier al zolang aan", zegt de Hovese schepen Jo Ampe (Hove Beweegt). "Bij het begin van deze legislatuur hebben we duidelijk gesteld dathet voor Hove een absolute prioriteit is."

De hoofdbekommernis is de veiligheid van de fietsers die massaal gebruikmaken van de Boechoutselei. Aan de rechterkant (voor wie van Hove komt, red.) wordt in het brede deel van de lei een dubbelrichtingfietspad van 2,5 meter breed aangelegd.

Maar de plannen voorzien langs sommige delen van de weg ook eenrichtingfietspaden aan weerszijde van de weg, zodat fietsers zo weinig mogelijk gedwongen worden om de rijweg over te steken.

In het smalle deel wordt de maximale snelheid 30 km/u. Op het bredere deel mogen automobilisten 50 km/u. Kruispunten worden heraangelegd en de bestaande, geïmproviseerde wegversmallingen worden verwijderd. Toch zal er in het smalle deel nog met een sluissysteem worden gewerkt. De heraanleg wordt via een verdeelsleutel door de drie gemeentebesturen samen gefinancierd.

Automobilisten zullen deels naar de Boechoutsesteenweg en deels naar de N10 worden afgeleid. "Fietsers zullen tijdens de gehele duur van de werken langs de Boechoutselei kunnen blijven rijden. We beginnen immers eerst aan het nieuwe fietspad. Pas als het fietspad af is, wordt de rijweg heraangelegd.Tegen september moet een groot deel van de werken achter de rug zijn. Eind dit jaar of begin volgend jaar moet alles afgerond zijn", aldus Ampe.

Bron: gva.be