Plannen voor heraanleg Vremdesesteenweg veranderd

16 December 2009

BOECHOUT - De plannen voor de heraanleg van de Vremdesesteenweg in Boechout zijn veranderd sinds de infovergadering in november 2008. Voor de aanleg van het nieuwe dubbelrichtingsfietspad rekent de gemeente op subsidies (80procent) van de provincie en de Vlaamse overheid. Daarvoor moest een hele procedure doorlopen worden en keuzes verantwoord worden, waarbij fietstellingen uitgevoerd werden. Drie van de in het ontwerp acht verhoogde inrichtingen mogen behouden blijven: één aan Bulka, één aan 'het pleintje' waar de fietsers zullen moeten oversteken en één ter hoogte van de Mussenhoevelaan. Die wijzigingen komen er, omdat de Vremdesesteenweg een doorgangsfunctie heeft en dan zijn verkeerplateaus niet gewenst.Een andere aanpassing komt er aan het kruispunt Berthoutstraat/Reigersmolenstraat: de middenberm komt rechter te liggen, waardoor het afslaand verkeer naar de Reigersmolenstraat voor een verkeersremmend effect zorgt. Zo komt ook een betere zichtbaarheid van de fietsers tot stand. Aan het kruispunt Sneppenbosweg komt ook een middenberm te liggen. De Mussenhoevelaan wordt mee heraangelegd tot aan het schooltje: daar komen fietssuggestiestroken langs beide zijden en parkeerstroken. Ter hoogte van alle zijstraten wordt de voorrangsfunctie van de Vremdesesteenweg in de verf gezet door het aanbrengen van een doorlopend fietspad en/of voetpad. De gemeente hoopt in het najaar 2010 met de werken te kunnen starten.

Bron: hetnieuwsblad.be