Oprichting Lokaal woonoverleg

04 Juli 2009

Het schepencollege heeft op 15 juni beslist om een Lokaal woonoverleg op te richten. De Vlaamse wooncode bepaalt dat gemeentes een woonbeleid moeten uitwerken waarbij

men sociale woonprojecten stimuleert, woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden ondersteunt en de kwaliteit van de woonomgeving bewaakt wordt. De bedoeling is dat woonprojecten, sociale woonorganisaties, de gemeente en het OCMW op elkaar worden afgestemd dankzij onderling overleg.

Daarom
gaat het schepencollege akkoord met de oprichting van een lokaal
woonoverleg voor de gemeente Boechout. De bedoeling is dat het lokaal
woonoverleg advies uitbrengt over sociale woonprojecten voor het
Uitvoeringsprogramma 2010. Verder krijgen ze ook de opdracht om een
eigen gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen op te
maken. De implementatie van het Decreet Grond en Pandenbeleid moet
worden opgestart. Ook de oprichting van een lokale woonraad
voorbereiden, behoort tot hun takenpakket

Bron: Boechout.be