OPENBAAR ONDERZOEK HERZIENING RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN VLAANDEREN

26 Januari 2010

Bij besluit van 18 december 2009 heeft de Vlaamse Regering een actualisatie en gedeeltelijke herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen voorlopig vastgesteld. Het openbaar onderzoek hierover loopt van 10 februari tot en met 11 mei 2010.  Tijdens het openbaar onderzoek kan je de documenten raadplegen:

- op de website: www.vlaanderen.be/rsv

- bij de Vlaamse overheid te Brussel: Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed - Ruimtelijke Planning, Koning Albert II laan 19, 1210 Brussel

- op alle Vlaamse gemeentehuizen, dus ook in Boechout (Heuvelstraat 91)

 

Opmerkingen, bezwaren en adviezen indienen, kan je van 10 februari t.e.m. 11 mei met een aangetekende zending aan de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Vlacoro, Koning Albert II laan 19, 1210 Brussel) of afgeven tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis in Boechout of bij Vlacoro in Brussel.

 

Bron: boechout.be