Ondernemers zonder grenzen: inspirerend op internationaal niveau

17 November 2015

~~ Dat het klimaat actueler is dan ooit, bewijst de klimaattop in Parijs. En dat een kleine Boechoutse organisatie daarin een grote inspirerende rol speelt, is nu ook een feit.  Het model van Ondernemers zonder Grenzen wordt door de VN bestudeerd om op grotere schaal toe te passen in de Sahel.  Op de voorbereidende vergaderingen in Ankara (oktober 2015) kreeg Ondernemers Zonder Grenzen officieel de accreditatie van de Verenigde Naties als 'woestijnbestrijder'. In het business model van OZG wint iedereen: de planeet en het klimaat, de lokale bevolking  in Burkina Faso en de investeerders of donateurs.

Ondertussen heeft OZG al een oppervlakte ter grootte van het Zoniënwoud herbebost. En vanaf 2015 komt daar ieder jaar nog eens dezelfde oppervlakte bij. Na acht jaar is OZG een volwassen organisatie geworden, wat de interesse wekt van nationale en internationale overheden.  Zo toonde de voorzitter van het Vlaamse Parlement Jan Peumans in oktober nog een uitgesproken interesse in het project.  Vooral omdat sinds de laatste sociologische studies ook bewezen is dat de herbebossing van OZG zo'n 50.000 potentiële migranten naar Europa tegen houdt.  De bossen zorgen voor een lokale economie en een betere levenstandaard, waardoor de bevolking ter plaatse er niet meer aan denkt om te migreren.   Dat onverwachte en hoopvolle neveneffect van de bossen mocht voorzitter Werner Sels trouwens onlangs gaan uitleggen op Kanaal Z.

Ondertussen worden er nieuwe terreinen bewerkt om klaar te zijn voor het regenseizoen van 2016.  Dan komt er nog eens een Burkinees 'Zoniënwoud' bij.  Zo krijgen nieuwe dorpen een toekomst, worden migraties gestopt en broeikasgassen in de bossen opgeslagen