Militair domein wacht sportieve toekomst

12 April 2010

De ontwerper die het concept voor Bulka moet ontwikkelen, moet van sportschepen Goyvaerts onthouden dat er behoefte is aan een sporthal. Het college wil op de voormalige militaire terreinen aan de Vremdesesteenweg sportfaciliteiten, een ontmoetingsruimte voor jongeren én een opslagruimte voor culturele verenigingen realiseren. "We hebben een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt dat ook de natuur van de Molenbeekvallei achter het voormalige militaire kamp beschermd", zegt burgemeester Koen T'Sijen.Een buurtbewoner tekende bezwaar aan bij de Raad van State, maar zijn klacht werd ongegrond verklaard. Bovendien geeft de Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening gunstig advies voor het bijhorende onteigeningsplan. Inmiddels zijn de oude hangars gesloopt.

Het gemeentebestuur heeft wel beslist om niet in te stappen in het sportinfrastructuurplan van de Vlaamse overheid voor de aanleg van een kunstgrasveld. De gerechtelijke procedure bij de Raad van State heeft er voor gezorgd dat de timing om zo'n grasveld te realiseren met Vlaamse subsidies niet gehaald wordt.

Schepen van Sport Rudi Goyvaerts: "We hebben een opdracht uitgeschreven om een ontwerper aan te stellen. Die zal de behoeften van het verenigingsleven onderzoeken en een totaalvisie op de toekomstige invulling van Bulka presenteren."

Bron: gva.be