MEER VERKEERSVEILIGHEID VOOR FIETSERS IN SCHOOLOMGEVING

31 Augustus 2010

Bij de start van het nieuwe schooljaar wordt traditioneel extra aandacht gegeven aan verkeersveiligheid, in het bijzonder de zwakke weggebruiker. Ook het Boechoutse gemeentebestuur engageert zich om de verkeersveiligheid in de buurt van scholen te verbeteren. Een aantal projecten zijn al uitgevoerd, andere staan in de startblokken of zijn gepland op korte termijn. We geven je een overzicht.  Het Jef Van Hoofplein kreeg in augustus nieuwe asfalt waardoor de hinderlijke putten zijn weggewerkt. Verder wordt er op het Jef Van Hoofplein een stilstand- en parkeerverbod ingevoerd van de parkeerplaats voorbehouden voor bussen tot het einde van het zebrapad t.h.v. de ingang fietsenstalling van de Jan Frans Willemsschool. Dankzij dit verbod worden conflicten tussen fietsers en aankomende of vertrekkende voertuigen vermeden.

De kruispunten Alexander Franckstraat - Boshoek en Welvaartstraat - Sint-Gabriëlstraat werden opnieuw aangelegd. Er zijn fietssuggestiestroken en - in een deel van de straat - ook een fietspad aangelegd in de Alexander Franckstraat. Het bestuur plant in de toekomst ook veiligere fietspaden in het andere deel van de straat. Op het Sint-Bavoplein werd een fietspad aangelegd vanaf de Alexander Franckstraat tot het opstelvak voor fietsers, aan de zijde van de kerk.

De werken in de Bessemstraat die binnenkort van start gaan, zullen zorgen voor een goede fietsverbinding in het verlengde van de werken in de Welvaartstraat - Boechoutselei. Ook in de Lindelei is men volop bezig om een veiligere schooltoegang te creëren.

In Vremde zullen er schilderwerken worden uitgevoerd en fietssuggestiestroken aangebracht in de dorpskern. Bovendien komt er een verbod op zwaar vervoer door de dorpskern. Zo wordt de dorpskern al een stuk veiliger in afwachting van de definitieve dorpskernhernieuwing die op de planning staat.

In het schooljaar 2010 - 2011 zullen de werken aan de Vremdesesteenweg starten met de realisatie van een degelijk fietspad en de aanleg van de Boechoutveldweg. Op die manier zal je de dorpsschool van Vremde vlot en veilig via de achterzijde kunnen bereiken.

Bron: www.boechout.be