Interpellatie Joost Derkinderen gemeenteraad februari

01 Februari 2020

Interpellatie Joost Derkinderen gemeenteraad februari

In het kort: er duiken almaar meer 'holebivrije zones' op in Polen. Polen is vanuit België bekeken Duitsland doorrijden en je bent er. Angstaanjagend en mensonterend. Joost Derkinderen schonk er op de gemeenteraad gisteravond aandacht aan. Lees hieronder zijn interpellatie.'De weg naar een samenleving waar iedereen vrij zichzelf kan zijn is lang. En in Polen nog langer. In de zomer verspreidde Gazeta Polska, een van de belangrijkste kranten in Polen, een sticker met daarop een doorkruiste regenboogvlag en het opschrift ‘homovrije zone’.Inmiddels hebben er een kleine honderd lokale besturen zichzelf holebivrij verklaard. Dit alles aangemoedigd door de Poolse regering die LGBTQ-mensen aanziet als een bedreiging voor de Poolse identiteit. LGBTQ’ers worden (vooralsnog) niet vervolgd, maar het moge duidelijk wezen dat de Poolse overheid homohaat stimuleert en LGBTQ’ers discrimineert. Het hoeft geen betoog dat de mensenrechten hier ferm met de voeten worden getreden. Artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: alle mensen worden vrij en gelijk geboren.75 jaar geleden werd het concentratiekamp Auschwitz bevrijd. De Holocaust is een onbevattelijk gruwelijke gebeurtenis. Helaas zijn de mechanismen die eraan ten grondslag lagen springlevend. Ook vandaag zien we in Europa en in België hoe een opruiende propaganda met kwetsbare mensen als mikpunt het publieke debat domineert en vergiftigt. Of de jaren dertig nu terug zijn van weggeweest of niet, feit is dat het geen overbodige luxe is te leren uit de geschiedenis, de parallellen te benoemen en waakzaam te zijn. Elke vorm van haat en intolerantie moeten we keer op keer krachtig veroordelen.In navolging van andere lokale Groen-fracties doe ik de oproep om als gemeente een brief te schrijven naar de Poolse ambassade om deze LGBTQ-vrije zones te veroordelen en als blijk van steun voor al wie hierdoor wordt geviseerd. Een vrij leven leiden is maar mogelijk als je jezelf kunt zijn. Ik acht het daarom onze morele plicht om van ons te laten horen, zelfs als kleine gemeente, Boechout is geen eiland. Bij dezen wil ik alle gemeenteraadsleden oproepen deze brief te steunen.'Joost vond hiervoor brede steun op de gemeenteraad en onze gemeente zal die brief ook versturen.