Heraanleg Vremdesesteenweg: stand van zaken

28 Oktober 2009

In november 2008 werd een infovergadering gehouden over deheraanleg van de Vremdesesteenweg. Sindsdien zijn er enkele zakengewijzigd aan de plannen. We geven je een stand van zaken. FietspadDe gemeente wil voor de aanleg van het nieuwe dubbelrichtingsfietspad subsidies aanvragen bij de Provincie en de Vlaamse Overheid. Via het zogenaamde Fietsfonds kunnen we hiervoor 80% betoelaging krijgen voor de werken m.b.t. het fietspad (40% Provincie + 40% Vlaamse Overheid).??Hiervoor moesten we wel een hele procedure doorlopen waarin we ons ontwerp en onze keuzes moeten verantwoorden. In een startnota worden verschillende alternatieven onderzocht en komen de ruimtelijke omgeving en verkeerssituatie aan bod. Zo werden er bijvoorbeeld ook fietstellingen uitgevoerd.

Verhoogde inrichtingen

In het oorspronkelijk ontwerp werden acht verhoogde inrichtingen voorzien. De Vremdesesteenweg is een lokale weg type I wat wil zeggen dat deze straat een verbindend karakter heeft en de verkeersfunctie dus primeert. Doorstroming is hierbij belangrijk en verkeerplateaus zijn hier niet gewenst. De gemeente heeft het plan dus moeten aanpassen. ??We hebben nog drie plateaus mogen behouden: één aan Bulka, één aan 'het pleintje' waar de fietsers zullen moeten oversteken en één t.h.v. de Mussenhoevelaan.

Zijstraten

De zijstraten van de Vremdesesteenweg krijgen een uitritconstructie: ze worden 'dichtgeknepen' en de voorrangsfunctie van de Vremdesesteenweg wordt in de verf gezet d.m.v. een doorlopend fietspad en/of voetpad.

Kruispunten

Het kruispunt met de Berthoutstraat en de Reigersmolenstraat werd ook aangepast en de middenberm komt rechter te liggen. Het afslaand verkeer naar de Reigersmolenstraat zorgt hierdoor voor een verkeersremmend effect. Daarnaast komt er via deze ingreep ook een betere zichtbaarheid t.o.v. de fietsers.?Aan het kruispunt met de Sneppenbosweg komt eveneens een middenberm te liggen.

Verdere heraanleg

De Mussenhoevelaan wordt mee heraangelegd tot aan het schooltje: daar komen fietssuggestiestroken langs beide zijden en parkeerstroken.??Aan de dierenarts (tegenover Boningrode) worden parkeerplaatsen in grasdals voorzien. Aan de Speelhoeve komen ook enkele parkeerplaatsen voor de personeelsleden.

Timing

De aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning is vertrokken. Nu is het dus wachten of we een vergunning krijgen. We zullen binnenkort ook de aanbestedingsprocedure opstarten om een aannemer te kunnen aanstellen voor de uitvoering van de werken. Deze procedure duurt ook een paar maanden en wordt meestal mee opgestart wanneer de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning is ingediend.??We hopen te kunnen starten met de werken in het najaar van 2010. Een laatste infovergadering wordt ongeveer een maand voor de start van de werken voorzien.

Bron: boechout.be