Heraanleg Kruispunten

06 Februari 2010

De kruispunten Welvaartstraat ? Zilverenhoek - Sint-Gabriëlstraat en Boshoek - Alexander Franckstraat - Elf Bunderweg zullen worden heraangelegd.  De werken die zullen gebeuren om het

kruispunt Welvaartstraat ? Zilverenhoek - Sint-Gabriëlstraat opnieuw aan te leggen, werden toegewezen aan een aannemer uit Nijlen. Op maandag 8 februari vindt er over de heraanleg van dit kruispunt een infovergadering plaats om 20.30 uur in de refter van de Jan Frans Willemsschool (Hovesesteenweg 1-3).

Ook ter hoogte van het kruispunt Boshoek - Alexander Franckstraat - Elf Bunderweg zijn er werken gepland. Onder andere de openbare verlichting zal er worden aangepast en er zullen werken plaatsvinden aan het gas- en elektriciteitsnet. Hierover zal later een infovergadering georganiseerd worden.

De gemeenteraad heeft beslist om de werken aan het kruispunt Borsbeeksesteenweg - Spokenhof voor onbepaalde tijd uit te stellen omwille van de andere werken in de gemeente en de buurgemeenten. Op deze manier wil het gemeentebestuur niet alle verbindingswegen belasten met werken. De werken worden uitgesteld tot minstens na de werken voor de tramverlenging.

Bron: Boechout.be