GUNSTIGE EVALUATIE VOOR JAN FRANS WILLEMSSCHOOL

01 Juni 2010

De gemeentelijke basisschool in Boechout, de Jan Frans Willemsschool, werd begin maart doorgelicht door de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap. Ze ontvingen nu het officiële verslag met de bevindingen en de gunstige evaluatie.Bij het kleuteronderwijs en het lager onderwijs lag de focus bij de doorlichting vooral op muzische vorming en lichamelijke opvoeding. Bij het lager onderwijs werd er bijkomend gekeken naar de sociale vaardigheden. De inspectie bevestigt dat de Jan Frans Willemsschool beschikt over een gedreven leerkrachtenteam dat zich sterk inzet voor de school en haar leerlingen.Ook op het gebied van lichamelijke opvoeding scoort de school goed. Naast de reguliere lessen lichamelijke opvoeding zijn er stimulerende initiatieven rond sport met als resultaat een breed en divers bewegingsaanbod. De goed uitgeruste gymzaal en de recent vernieuwde speelplaats met uitdagend ontwikkelingsmateriaal bieden veel bewegingskansen voor de kinderen.

Vrijwel alle leerkrachten in de lagere afdeling volgen dit schooljaar een intensieve nascholing inzake muzische vorming. De nieuw aangeleerde technieken en inhouden vinden hun weg in de klaspraktijk. Ook de recente nascholingen in de kleuterafdeling worden succesvol toegepast in de kleuterklassen.

Diverse en waardevolle initiatieven dragen bij tot de ontwikkeling van sociale vaardigheden bij de leerlingen. Maandelijks worden vanuit het GOK-beleid nieuwe waarden of actiepunten in de kijker gezet door het team. Verder draagt de leerlingenraad voor kinderen vanaf het derde leerjaar bij tot het ontwikkelen van democratische waarden.

Het gunstige verslag van de onderwijsinspectie geeft de leerkrachten van de Jan Frans Willemsschool een extra impuls om zich enthousiast te blijven inzetten voor hun leerlingen.

Bron: boechout.be