Gft-container verkleint afvalberg

10 Juli 2009

De witte vuilniszakken voor groente-, fruit- en tuinafval (gft) behoren tot het verleden.

Het gemeentebestuur stelt in de plaats gratis een container ter beschikking.

"Wij waren nog een van de weinige
gemeenten met een oud sorteersysteem",
vertelt Sofie Cuypers van
de milieudienst. "In het verleden
vroegen we onze inwoners om aan
thuiscompostering te doen, maar
dat was vooral gericht op mensen
met een tuin. Met de gft+-container
bereiken we iedereen."

Voortaan wordt groente- en
fruitafval apart opgehaald en dus
geweerd uit de restafvalzak. Zo besparen
de inwoners op hun restafvalzakken,
want die zullen nu minder
snel gevuld raken.

Het doel van de gft+-containers
is de totale hoeveelheid restafval te
verminderen.

"Restafval wordt nadien verbrand
of gestort en dat is niet milieuvriendelijk",
aldus Cuypers. "We willen de
inwoners aansporen om afvalarm te
winkelen en goed te sorteren. Daarom
beschouwen we de prijswijziging
van de huisvuilzakken als een economische
stimulans."

Een grijze zak van 60 liter kost nu
1,25 euro per zak en voor een zak
van 40 liter betaal je 0,85 euro per
zak. Zo werkt Boechout meteen het
grote prijsverschil met de buurgemeenten
weg.

De eerste reacties van de inwoners
op het nieuwe sorteersysteem
zijn positief.

"Mensen zijn blij dat ze van die
witte zakken af zijn", stelt Cuypers.
"Die scheurden namelijk makkelijk
door. Het nieuwe systeem is veel eenvoudiger."
Tot slot wil de milieudienst benadrukken
dat mensen hun gft-afval
los in de container mogen kappen
en niet eerst in een plastiek
zakje moeten doen. "Want
dan zijn we terug naar
af", lacht Cuypers.

Bron: GVA.be