Gebied Frijthout wordt natuur met recreatie. Hove en Boechout akkoord

18 December 2015

Gebied Frijthout wordt stukje natuur met ruimte voor recreatie Gemeenten Hove en Boechout sluiten samenwerkingsovereenkomst af Tussen Hove, Boechout en Mortsel ligt het parkgebied Frijthout. De gemeenten Hove en Boechout willen werk maken van de ontwikkeling en opwaardering van dit gebied.

Burgemeester Koen T'Sijen: "Frijthout is het brongebied van de Koude Beek die hier door het landschap kronkelt. Dit stukje natuur is erg waardevol en vormt een groene long tussen het verstedelijkt gebied en de Zuidrand van Antwerpen. Een groot stuk van dit gebied is in eigendom van de gemeente Boechout. Deze gronden werden overgedragen door Matexi aan de gemeente als compensatie voor het woongebied Mussenhoeve. Frijthout blijft dus gevrijwaard van bebouwing. In nauwe samenwerking met de gemeente Hove willen we van dit gebied een mooi stukje natuur maken, ideaal voor wandelingen, fietstochtjes en recreatie."

 

Er werd een inrichtingsplan opgesteld door een studiebureau. Hiermee wil de gemeente Hove het typische landschap van weleer herstellen en gedeeltelijk toegankelijk maken voor het publiek. Natuurontwikkeling, waterberging en zachte recreatie zullen er een plaats krijgen. Er komen fiets- en voetgangersverbindingen tussen Hove, Boechout en Mortsel.

 

Kinderen zullen in het parkgebied Frijthout naar hartenlust kunnen ravotten op de speelheuvels achter kasteel Fruithof. En ook honden worden niet vergeten, zij kunnen zich vrij uitleven in de geplande hondenwei.

 

Schepen Mik Renders, bevoegd voor milieu en water: "Nadat alle werken in het gebied voltooid zijn, zal Natuurpunt Zuidrand het gebied beheren. Omdat er ook een fruitboomgaard wordt aangeplant, wordt er ruimte voorzien voor bijenkasten. Hiervoor wordt een overeenkomst afgesloten met bijenvereniging Sint-Ambrosius uit Boechout. De bijen komen de biodiversiteit ten goede. We zijn dan ook bijzonder blij dat dit stukje natuur opgewaardeerd wordt en binnenkort mensen en dieren kunnen genieten van deze bijzondere plek in de Zuidrand."

 

Daarnaast is er ook aandacht voor het bestaande socioculturele erfgoed in de streek. De gemeente Hove stelt al jarenlang ruimte ter beschikking aan het Sfinksfestival voor het plaatsen van een fietsenstalling. Dit wordt nu ook in een formele overeenkomst gegoten.

 

Voor de realisatie van dit 'Landschapspark Frijthout' worden er overeenkomsten afgesloten tussen Hove en Boechout wat betreft samenwerking en beheer, met Sfinks vzw voor de fietsenstalling, met Natuurpunt Zuidrand voor het natuurbeheer en met bijenvereniging Sint-Ambrosius Boechout voor de bijenkasten. De gemeenteraden van Boechout en Hove keuren deze week deze overeenkomsten goed.