Energieboekhouding gemeentelijke gebouwen

25 Augustus 2009

Het energieverbruik van diverse gemeentelijke gebouwen wordt gratis bijgehouden en in kaart gebracht door Cenergie (Infrax). Het schepencollege besliste op 17 augustus om de 'energieboekhouding' uit te breiden voor enkele extra gemeentelijke gebouwen. Sinds 1998 is er een samenwerking met Infrax om de energieboekhouding van diverse gebouwen op te volgen. De energieboekhouding wordt jaarlijks gerapporteerd in een energiejaarrapport opgesteld door Cenergie. De huidige vijf gebouwen (Jan Frans Willemsschool, bibliotheek, gemeentewerf, gemeentehuis en Buitenschoolse Kinderopvang De Wigwam Boechout) worden door Infrax via Cenergie opgevolgd voor de drie energiestromen, water, elektriciteit en gas - daar waar mogelijk.

Deze opvolging is gratis en kan nu uitgebreid worden naar acht gebouwen waarbij scholen niet mee gerekend zijn. Uit alle resterende gemeentelijke gebouwen zijn de gebouwen geselecteerd met de vermoedelijk grootste energie verbruiken, namelijk: Parochiezaal Vremde, Gemeentehuis Vremde (BKO+BIB), Theater Vooruit, OCMW gebouw.

Het schepencollege besliste op 17 augustus om de energieboekhouding uit te breiden voor deze extra gebouwen. De energieboekhouding uitbreiden is een extra middel om toekomstige besparingen op te volgen en uitgaven onder controle te houden.

Bron: Boechout.be