Een andere kijk op mobiliteit

25 September 2013

is voor Iedereen heeft recht op mobiliteit, maar iedereen heeft ook recht op leefbaarheid!Groen-Gangmaker

mobiliteit én leefbaarheid!

Het huidige beleid geeft het autoverkeer te veel een monopoliepositie. Van de 3,3 miljard euro die voor mobiliteit wordt begroot, gaat er amper 100 miljoen euro naar investeringen in de fiets. De Vlaamse overheid blijft zo het autoverkeer faciliteren.

Nergens ter wereld staan autobestuurders echter meer in de file dan in en rond Antwerpen en Brussel. (cijfers van het verkeersinformatieplatform Inrix). Brussel is de absolute filekampioen. De automobilist staat er gemiddeld 85,5 uur per jaar in de file. Antwerpen volgt op de tweede plaats met gemiddeld 76,7 uur per jaar. 

Groen-Gangmaker kiest voor duurzame en financieel haalbare oplossingen: een leefbare en "mobiele" mix van openbaar vervoer, fietsen, auto's, van vervoer over het spoor, over het water en over de weg.

Het Oosterweeldossier zit vast. Daarenboven waarschuwen de vervoerseconomen Stef Proost en Saskia Van de Loo (KUL) dat de economische kosten-batenanalyse voor de geplande grote infrastructuurprojecten rond Antwerpen negatief zal zijn.

Hoog tijd dus om uit te testen welk effect alternatieve maatregelen kunnen hebben. Als we zonder grote en dure wegenbouwwerken uit te voeren al positieve effecten kunnen bereiken, dan kan de uiteindelijke beslissing over de geplande infrastructuurinvesteringen aan deze nieuwe inzichten worden aangepast. 

  • Belang van het beter benutten van bestaande infrastructuur:

De Liefkenshoektunnel tolvrij maken

De Liefkenshoektunnel wordt zwaar onderbenut: er passeren slechts 19.000 voertuigen per dag, tegenover 27.000 voertuigen per dag in de Waaslandtunnel en liefst 123.000 voertuigen per dag in de Kennedytunnel.

Men zou de Liefkenshoektunnel gedurende een proefperiode tolvrij kunnen maken en uitzoeken wat het mobiliteitseffect hiervan is.

  • Verbreding van het Albertkanaal
  • Beter benutten van de spoorverbindingen, zowel voor personen- als voor goederenvervoer
  • Uitbreiding tram- en buslijnen, uitbouw bestaande tram-en buslijnen

Om extra reizigers te overtuigen om het openbaar vervoer te gebruiken, moet het aanbod van trams opgedreven worden en moet de doorstroming van trams en bussen in en naar de stad, verbeterd worden. Verder pleiten wij  voor de uitbreiding van de Park§Ride, het installeren van overdekte fietsstallingen en een verlenging van de tramlijnen naarn Kontich en Wilrijk.

  • Een slimme kilometerheffing voor vrachtwagens en personenwagens

Fijn stof is in Vlaanderen de grootste boosdoener voor de gezondheid.

¾ van de gezondheidsschade wordt veroorzaakt door het autoverkeer. Om het autogebruik minder aantrekkelijk te maken is sturing via rekeningrijden noodzakelijk. Minder ruimte voor auto's = meer ADEMruimte voor de mensen.

  • Aanleg van fiets(hoofd)wegen

Groen-Gangmaker is voor een doorgedreven fietsbeleid. Een coherent netwerk met meer en betere fietspaden. Meer overdekte fietsenstallingen. Fietsvriendelijke fiscaliteit (woon-werkverkeer: 0,22 euro per km, belastingvrij).

Volgens het O.V.G. (Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen) gebeurt slechts 12% van de verplaatsingen per fiets.  1 op 3 personen neemt de auto voor een verplaatsing van minder dan 1 kilometer!

Als blijkt dat 47% van al het woon- en werkverkeer minder is dan 10 kilometer, dan begrijpt Groen-Gangmaker niet dat men voor deze korte verplaatsing de auto kiest. Een goed alternatief is de fiets:  gezond, ontspannend, goedkoop, sportief, snel, efficiënt (klokvast: nooit meer dan een half uur onderweg), geen parkeerplaats zoeken, ?

  • Stimuleren van autodelen.

Elke auto die we uit de file kunnen halen, biedt meer plaats voor mensen die geen alternatief hebben om op hun werk te geraken. Ook voor hen is het goed dat we investeren in duurzame alternatieven.

Volgens een recente studie van de Bond Beter Leefmilieu verliest elke Belg één gezond levensjaar door de luchtvervuiling. De oorzaak van deze vervuiling is vooral de toename van het fijn stof als gevolg van het autoverkeer. Het is vijf voor twaalf : dringend tijd voor iedereen om anders te kijken en te denken  over mobiliteit. "Mijn auto : mijn vrijheid!!"  Daartegenover staat de anecdote van een zoon van vijf die tegen zijn vader zegt terwijl ze in de file staan : " Een auto is toch ook een beetje een gevangenis, hé pa!?!"