Dorpscentrum Vremde

06 Februari 2010

Het gemeentebestuur wil de dorpskern van Vremde inrichten als plein, met als hoofdbekommernis de veiligheid van de zwakke weggebruiker. "De Dorpsplaats moet te veel verkeer verwerken, de schoolomgeving is onveilig en het beschermd dorpsgezicht met de kerk komt onvoldoende tot zijn recht. Daarom willen we de dorpskern van Vremde grondig vernieuwen. De dorpskern ligt er bovendien versnipperd bij, met verschillende materialen en straatmeubilair", zegt communicatieambtenaar Karolien Fonteyne.De dorpskern moet de allure krijgen van een rustig, autoluw en vooral veilig plein, met een snelheidsregime zone 30 met gemengd verkeer. Boordstenen zullen nog wel een scheiding tussen rijweg en voetpad aangeven. De conceptplannen voorzien tussen kerk en school een autovrije ruimte.

"Voor de school wordt er mogelijk een kiss&ride-zone voorzien. Hier kunnen ouders hun kinderen afzetten of ophalen en onmiddellijk weer doorrijden. Parkeren vlak voor de school zal niet langer kunnen, maar er zijn voldoende parkeerplaatsen op wandelafstand van de school", aldus de communicatieambtenaar.

De honderdtwintig parkeerplaatsen worden behouden, maar ze worden wel herschikt. Het dubbelrichtingfietspad op de Dorpsplaats verdwijnt wel, omdat het te smal en onveilig is. De kermis en andere activiteiten zullen gewoon kunnen blijven plaatsvinden.

De conceptplannen werden in december al voorgelegd aan de omwonenden. Toen bleek onder meer dat zwaar vrachtverkeer voor ergernis zorgt bij de buurtbewoners. Het gemeentebestuur hoopt dat probleem te kunnen verhelpen.

De plannen worden nu voorgelegd voor allerlei adviezen. "We hopen met de werkzaamheden te kunnen starten in 2012, maar een exacte startdatum is op dit moment moeilijk voorspelbaar."

Bron: GVA.be