Debat: de plaats van de speedpedelec in de publieke ruimte

18 Maart 2020

Debat: de plaats van de speedpedelec in de publieke ruimte

U hebt zich misschien al doodgeschrokken van een speedpedelec die u met een hoge vaart voorbijraast. Of u bent wie weet wel die speedpedeleccer. Vast en zeker dat u weleens een geanimeerde discussie hebt gevoerd over de plaats van de speedpedelec in het verkeer. Wij hebben de twee pertinentste visies op een rijtje gezet. ‘LEG DE SPEEDPEDELEC EEN MAXIMUMSNELHEID VAN 25 KM/UUR OP’ ‘Waar er in 2018 11.000 speedpedelecs in België rondreden, waren er dat vorig jaar 25.000. Dat kan niet blijven goedgaan. Traag rijdende fietsers worden verrast door fietsers die een veel hogere snelheid erop nahouden. Dat leidt tot een onveiligheidsgevoel en ongelukken. Breng de maximumsnelheid voor de speedpedelec op fietspaden terug tot 30 km/uur of zelfs 25 km/uur. De wegcode staat geen snelheidsbeperking voor fietsers toe. Maar in afwachting kunnen we speedpedeleccers op zoveel mogelijk plaatsen op de rijweg laten rijden. Dit om de trage fietsers en voetgangers te beschermen.’ ‘STIMULEER HET GEBRUIK VAN SPEEDPEDELECS ONVOORWAARDELIJK’ ‘Nee, we moeten de speedpedelecberijder vooral beschermen. We moeten er alles aan doen om de speedpedelec zo populair mogelijk te maken. Er is een belangrijke rol weggelegd voor de speedpedelec in de modal shift. Hoe minder wagens, hoe minder luchtverontreiniging, hoe veiliger het verkeer. De speedpedelec is minder interessant als je snelheidsbeperkingen oplegt en de speedpedeleccer tussen de wagens duwt. We weten dat speedpedeleccers hun snelheid aan de omstandigheden aanpassen. Op een fietspad en in de bebouwde kom rijden ze trager. En ze prefereren het fietspad boven de rijweg waar zij zich opgejaagd wild voelen. Behandel speedpedeleccers daarom als zachte weggebruikers, bied de speedpedeleccer een duidelijk uniform kader dat geldt in heel België en bouw fietsinfrastructuur op maat van de speedpedeleccer en de trage fietser.’ Hoe integreren we de speedpedelec het best in de verkeersstroom? Ook in onze gemeente stellen we de vraag. In samenspraak met de provincie heeft de gemeente beslist om op de fietsostrade langs de spoorlijn van Lier naar de Victor Heylenlei speedpedelecs toe te laten, mits enkele flankerende maatregelen zoals een maximumsnelheid van 30 km/uur. Dit stuk staat in De Gangmaker van maart 2020.