De volgende 6 jaar

16 Oktober 2018

In Boechout zetten PRO Boechout&Vremde, Groen-Gangmaker en CD&V samen het beleid verder

Na de gemeenteraadsverkiezingen van zondag hebben PRO Boechout&Vremde, Groen-Gangmaker en CD&V beslist om opnieuw samen een bestuursploeg te vormen.

Er werd een akkoord bereikt tussen de drie coalitiepartners over de verdeling van de mandaten:

PRO Boechout&Vremde draagt Koen T’Sijen voor de derde keer voor als burgemeester. Els Augustinus, Rudi Goyvaerts en Philip Verstappen worden schepen. Uittredend schepen Johan Van Hoof neemt omwille van professionele reden geen schepenmandaat op, maar blijft wel gemeenteraadslid.

Groen-Gangmaker vaardigt Kris Swaegers af als schepen. Zij volgt uittredend schepen Mik Renders op.

Dirk Crollet blijft schepen voor CD&V.

Ria Van Den Heuvel (PRO) zal voorgedragen worden als voorzitter van de gemeenteraad.

 

Volgende week starten de gesprekken over het nieuwe beleidsakkoord. De nieuwe coalitieploeg zal daarbij een participatietraject uittekenen om de nieuwe gemeenteraad, de administratie, de adviesraden, het maatschappelijk middenveld en de bevolking daar maximaal bij te betrekken.

 

Info en contact:

Koen T’Sijen, 0477 27 86 62

Kris Swaegers, 0497 27 60 06

Dirk Crollet, 0475 98 57 67