Boechout koopt nieuwe gronden aan

26 Januari 2010

De gemeente koopt in de Van Colenstraat gronden van de familie De Ridder aan. Daarvoor wordt 278.500euro uitgetrokken en dit ondanks de kritiek van de oppositie op het beleid van het gemeentebestuur. 'We moesten deze gronden verwerven nu zich die opportuniteit voordoet', zegt Koen T'Sijen (SP.A Pro). De percelen sluiten aan op de gronden van de huidige pastorie en het George van Raemdonckpark. Grenzend aan beschermd onroerend goed zoals de Harmonie en (ten dele) het Pastoorsleike, kan anderzijds een kernontwikkeling vanuit dit historisch erfgoed plaatsvinden. Er werd afgesproken om een wedstrijd uit te schrijven rond de landschappelijke en stedenbouwkundige invulling van dit binnengebied in het hart van de gemeente.'We moeten bekijken hoe we dit gebied verder moeten ontwikkelen met bijvoorbeeld functies voor de parochie of aandacht voor senioren en de scouts', zegt de burgemeester. Het bestuur onthoudt zich van de invulling van de site en gaat te rade bij experts en instanties die gespecialiseerd zijn in landschappelijk of cultureel erfgoed. Nadat de administratie een voorstel heeft uitgewerkt, worden keuzes gemaakt, maar dit jaar al wil men alle adviezen inwinnen.

Bron: hetnieuwsblad.be