Bezwaarschrift tankstation Provinciesteenweg

12 Juni 2019

Bezwaarschrift tankstation Provinciesteenweg

Er is vorige week een vergunning aangevraagd voor een nieuw benzinestation aan de Provinciesteenweg (ter hoogte achterzijde gemeentehuis.  Vele buurtbewoners en inwoners van Boechout zijn hierover bezorgd. Er loopt nog een openbaar onderzoek tot 2 juli. Als je wil kan je zelf ook een bezwaarschrift indienen. Hierbij vind je een voorbeeld. Het college van burgemeester en schepenen beslist of die bouwaanvraag wordt goedgekeurd of niet. Wij zijn hier alvast tegen, hoe meer dorpsgenoten laten horen dat we dit niet zien zitten, hoe sterker we staan met onze argumenten. De aanvraag ligt tot en met 2/07/2019 ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst omgeving. Je kan die gaan inkijken: op maandag van 9 tot 12u. en van 18 tot 20u, andere dagen na afspraak (03 460 06 35)   Je kunt ook online een bezwaar indienen  https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek#openbaaronderzoekprojectdetail/projectuuid=H0cdijELSuaYpz08C8UpiQ  Klik op de link "nieuw bezwaarschrift toevoegen" Je kunt ons bezwaarschrift knippen en plakken of er zelf een maken   DOEN   Voorbeeld bezwaarschrift