350 Belgische wetenschappers eisen in brief grondige actie voor klimaat

19 November 2015

In een open brief schrijven 350 Belgische wetenschappers donderdag dat de mens grotendeels zelf verantwoordelijk is voor klimaatopwarming door broeikasgassen. Naar aanleiding van de aankomende internationale klimaatconferentie in Parijs, vragen ze om actie.   'We hebben overweldigend bewijs dat menselijke activiteiten grotendeels verantwoordelijk zijn voor de opwarming van het klimaat door het uitstoten van broeikasgassen. Klimaatverandering heeft impact gehad op ecosystemen en maatschappijen', begint de brief van de wetenschappers.

Verder schrijven ze dat risico's voor het leefmilieu exponentieel zullen stijgen bij een temperatuurstijging. Een stijging van twee graden Celsius zou al leiden tot meer kans op extreem weer, verzuring van de oceaan en een verhoging van de zeespiegel. 'Tot of boven de 4 graden Celsius omvatten de risico's het uitsterven van diersoorten, globale en regionale voedselonzekerheid en fundamentele gevolgen voor menselijke activiteiten die vandaag vanzelfsprekend zijn', klinkt het.

België, treed in actie!

Voor ons land wijzen de wetenschappers 'om er maar enkele te noemen' op de gevolgen van de zeespiegelstijging met een groter overstromingsrisico, meer en intensere hittegolven en een verlies aan biodiversiteit.

'Om toekomstige generaties veilig te stellen is er directe actie nodig', luidt het devies. 'Het is noodzakelijk om de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk en blijvend terug te dringen. Tegen het einde van de eeuw is een nuluitstoot nodig.'

De wetenschappers benadrukken dat het nog niet te laat is, maar dat zowel overheden, bedrijven, ngo's als de bevolking nu in actie moeten treden.

Tot slot wijzen ze er nog op dat België de Europese klimaatdoelstellingen voor 2020 wellicht niet zal halen.